ICT Suomessa

ICT on tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme ja kasvaa nopeasti. Käyttöönottoaste on korkea, ja yhä useammat ihmiset käyttävät digitaalisia palveluita, kuten sovelluksia, sisällönluontityökaluja ja verkkopohjaisia alustoja. Mitä enemmän ihmiset käyttävät ICT:tä, Suomessa on myös kasvava tarve ICT-ammattilaisille, jotka pystyvät selviytymään sen mukanaan tuomasta monimutkaisuudesta.

ICT-ammattilaisten Suomessa – tällä alalla käsitellään tietotekniikkaa – tulee osata työskennellä eri ohjelmistojärjestelmien kanssa ja osata käyttää niitä taitavasti. Suuri osa näistä tehtävistä hallitsee tietoon perustuvia tai teknisiä taitoja, joten niihin tarvittavat taidot eivät juurikaan poikkea muista IT-alan ammateista löytyvistä.

Tämä artikkeli kuvaa Suomen ICT-alaa ja sen muuttumista. Se esittelee myös erityisen tapaustutkimuksen joistakin IT-yrityksistä, jotka ovat ottaneet tai yrittävät ottaa käyttöön ICT:n liiketoimintamallissaan.

Tämä osio on omistettu ICT:lle Suomessa. Se keskittyy terminologian ymmärtämiseen ja joihinkin ICT:hen liittyviin haasteisiin Suomessa, kuten tiedon saantiin, tiedonhallintaan ja monikansallisiin yrityksiin.

Tämän osion aiheena on arvioida ICT:hen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Näkökulma voidaan jakaa laajasti kolmeen kategoriaan.

ICT on yksi tämän päivän suurimmista trendeistä maailmassa, ja sen odotetaan kasvavan 2,5 biljoonan Yhdysvaltain dollarin alaan vuoteen 2021 mennessä.

Infocomm, Suomen suurin IT-yritys, haluaa ICT:n olevan ratkaiseva osa heidän liiketoimintavalikoimaansa ja investoi tällä hetkellä voimakkaasti tekoälyyn. Yritys on jo palkannut 25 henkilöä tekoälytiimiinsä. He käyttävät tekoälytekniikoita ja ovat jopa luoneet oman AIDA-nimisen AI-kirjoitusavustajan, joka toimii olemassa olevien Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-muotoisten asiakirjojen kanssa. Vielä vaikuttavampaa on, että yritys on myös kehittänyt oman tekoälymerkintämekanisminsa, joka voi merkitä sisällön automaattisesti kontekstitietojen, kuten kielen tai aiheen, perusteella.

ICT (Information Communication Technology) on uusi ala, josta on tullut erittäin tärkeä viime vuosikymmeninä. Käytämme tässä termiä “ICT” kuvaamaan meitä kaikkia, jotka käytämme Internetiä, älypuhelimia ja tabletteja. ICT-ala on muuttunut toimialasta ekosysteemiksi, jossa useat toimijat kilpailevat markkinaosuudesta.

ICT-ala koki Suomessa valtavan muutoksen olemassaolonsa ensimmäisen vuosikymmenen aikana, kun mukaan tuli uusia tulokkaita, kuten matkapuhelinoperaattoreita sekä teknologiatyökaluja ja ohjelmistokehitysyrityksiä. Myös uudet teknologiat, kuten 3G ja 4G, otettiin käyttöön, mikä lisäsi dataliikennettä ja yhteyksiä eri alueilla Suomessa.

Myös ICT:n kilpailijat ovat yhä kilpailukykyisempiä. Digitaalisuus on muuttumassa, mutta niin myös sen mahdollinen kilpailu: Miljoonat ihmiset käyttävät joka päivä online-palveluita, kuten Google mail, Facebook Messenger ja vastaavat. Nämä palvelut rakentuvat joukolle ominaisuuksia, jotka eri yritysten on otettava käyttöön eri tavoin. Nämä ominaisuudet voidaan jakaa eri taitoryhmille, joilla on erilaiset ominaisuudet ja tarpeet. Siksi tien päällä on nykyään niin paljon autoja, ei vain yksi tai kaksi autoa, että kaikki ajavat ympäriinsä iso auton moottori autotallissaan. Mitä hyötyä siitä olisi, jos jokaisen pitäisi ajaa auton moottorilla autotallissaan? Kuinka hyödyllistä olisi, jos kaikkien pitäisi opetella ajamaan moottorilla autotallissaan?

Previous Post Next Post